ქვის, მინის, მარმარილოს, კრამიტის, აგურის, ბეტონის, ხის, ფოლადის აღდგენა დასუფთავება საჭიროებს ისეთი ტექნოლოგიების გამოყენებას, რომლებსაც შეუძლიათ დაუზინებლად და დელიკატურად  ზედაპირების დამუშავება.
ჩვენ გთავაზობთ სილაჭავლური მეთოდით სხვადასხვა ტიპის ზედაპირების გასუფთავებას ნავთობპროდუქტებისგან, საღებავისგან, ნამწვავისგან , წებოსგან და  პირვანდელი სახით დაბრუნებას. სამუშაოები წარმოებს, როგორც ჩვენს ტერიტორიაზე ასევე ადგილზე გასვლით.
სილაჭავლური მეთოდით დამუშევება ცნობილია ,როგორც გაწმენდითი დამუშვება, ეს არის მეთოდი რომელიც გამოიყენება ძირითადათ ფართო ზედაპირების სხვადასხვა ელემენტებისგან გასაწმენდათ. აღნიშნული მეთოდით დამუშავება შეიძლება სამრეწველო წარმოებებში სადაც ის გამოიყენება მზადეტალების გასაწმენდათ. თავისი არსით აღნიშნული მეთოდი წარმოადგენს ზედაპირის გაწმენდას ქვიშის მეშვეობით, რომელიც გამოდის გამწმენდის როლში, ის მიეწოდება მაღალი წნევით და წმინდავს აბსოლუტურად ყველაფერს რისი გასუფთავებაც გვსურს.

უპირატესობები

 • დროში სწრაფი და ეფექტურად მუშაობა;
 • გარემოზე არ აქვს უარყოფითი გავლენა;
 • შეუძლია მუშობა ჩაღრმავებულ  და მიუდგომელ ადგილებში;
 • არ საჭიროებს ქიმიკატების გამოყენებას;
 • არ აზიანებს სამუშო ზედაპირს.

 

 

ამოცანა

გაწმენდის ობიექტი

მეთოდი

გამწმენდი მასალა

ფასადების: აგურის და კერამკული ფილების გაწმენდა

 • მეორადი საღებავი
 • ცემენტი
 • ნავთობპროდუქტები
 • ჭუჭყი
 • გრაფიტი

 

სილაჭავლური მეთოდით გაწმენდა

ქვიშა

ბეტონის ბლოკების გაწმენდა

 • რამდენიმე ფენად დატანილი საღებავი,ცემენტი
 • ნავთობპროდუქტები
 • გრაფიტი
 • ჭუჭყი

 

სილაჭავლური მეთოდით გაწმენდა

ქვიშა

ფასადების რესტავრაცია

 • დროთა განმავლობაში გაჩენილი ნადები

სილაჭავლური მეთოდით გაწმენდა

ქვიშა

გრანიტის მარმარილოს მოპირკეთება და კიბეების გაწმენდა

 • ცემენტი
 • გრაფიტი

სილაჭავლური მეთოდით გაწმენდა

ქვიშა

შენობის შიდა კედლების გაწმენდა

 • ძველი საღებავი
 • ცემენტი
 • ნავთობპროდუქტები

სილაჭავლური მეთოდით გაწმენდა

ქვიშა

ბეტონის რეზერვუარების გაწმენდა

 • ასაღები ფენა
 • ნავთობპროდუქტები
 • ცემენტი
 • ჰიდროიზოლაცია

სილაჭავლური მეთოდით გაწმენდა

ქვიშა

გვირაბებისა და ხიდების გაწმენდა

 • ძველი საღებავი
 • ჟანგი
 • ნავთობპროდუქტი

სილაჭავლური მეთოდით გაწმენდა

ქვიშა

ავტო დეტალების გაწმენდა

 • ძველი საღებავი
 • შპაკლი
 • , კალა,
 •  გალვანიზაცია

სილაჭავლური მეთოდით გაწმენდა

ქვიშა

ანტიკოროზიული დაცვა ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ რეზერვუარებში

 • ნავთობპროდუქტი,
 • ბითუმი,
 • ძველი საღებავი

სილაჭავლური მეთოდით გაწმენდა

ქვიშა

ანტიკოროზიული დამუშავება მეტალის მილების

 • კალა,
 • ჟანგი
 • ,ძველი საღებავი,
 • ნავთობპროდუქტი

სილაჭავლური მეთოდით გაწმენდა

ქვიშა

ანტიკოროზიული დამუშავება მიწისქვეშა საცავების რეზერვუარების და ნაგებობების

 • ძველი საღებავი,
 • ბიტუმ,
 • ჟანგი

სილაჭავლური მეთოდით გაწმენდა

ქვიშა

ანტიკოროზიული დამუშავება საზღვაო და საჰაერ ტრანსპორტის

 • ძველი საღებავი,
 • ჟანგი,
 • ხავსი,
 •  კალა

სილაჭავლური მეთოდით გაწმენდა

ქვიშა

 

 

სილაჭავლური დამუშავება, გაწმენდა.

ყველაზე მნიშვნელოვანი სტადიაა ზედაპირის მოსამზადებლად ანტიკოროზიულიო საფარის დადებამდე. ამ მეთოდით დამუშავებული ზედაპირის ექსპლუატაციის ვადა იზრდება მრავალჯერ .

სილაჭავლური გასუფთავება

მაღალეფექტურია ყველა იმ ზედაპირისთვის რომელიც იჟანგება, აქვს მრავალ ფენად დადებული (ტყვია, საღებავი, ნავთობპროდუქტები, ზეთი და სხვა)

ტექნიკური დეტალები

სილაჭვალვური მეთოდით გასუფთავება არის ყველაზე ეფექტური ზედაპირისთვის დამუშავებისას შემდეგი გარემოებათა გამო:

 • მაღალ ეფექტურობა( 50კვ,მ 2 სთ)
 • სამუშაოები წარმოებს, როგორც სტაციონალური ასევე მობილური აპარატურით.
 • შესაძლებელია სხვადასხვა ფორმისა და მასალის კონსტრუქციების დსამუშავება
 • შესაძლებელია ლოკალური და დოზირებული დამუშავება: დამუშავების ხარისხი Sa1; Sa2; Sa21/2; Sa3;
 • შესაძლებელია ზედაპირის ხავერდოვნების ხარისხის რეგულირება 40-100 მკმ.